Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

2024.01.16. Hírlevél feliratkozó játék

JÁTÉKSZABÁLYZAT

2023.10.25. Hírlevél nyereményjáték űrlap kitöltők

Plasmart Kft.

 A promóciós játék szervezője és lebonyolítója a Plasmart Kft (székhely: 7627 Pécs, Vadász utca 54., adószám: 24715052-2-02) (továbbiakban: "szervező"), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A promóciós játék időtartama alatt a játékszabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető a Wall4Me. Facebook profilja (https://www.facebook.com/wall4medecoration/) alatt.

A Játékban részt vehet minden 16 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási - vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

Nyereményben nem részesülhetnek a Szervező és a játék lebonyolításáért felelős  id="docs-internal-guid-74ac92e6-7fff-c165-4c6c-e0ef28469468">Plasmart Kft. dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

A Játékos a promóciós játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

  • A promóciós játék időtartama: id="docs-internal-guid-74ac92e6-7fff-c165-4c6c-e0ef28469468">2024 január 16. (kedd), 2024. január 30. (kedd) tart.
  • Sorsolás időpontja: 2024. január 31. (szerda)
  • Nyertesek száma összesen: 3 db

A jelentkezési űrlapot kitöltők között 3 tárgynyeremény kerül kisorsolásra.  

Nyeremények:

  1. UTAZÓ CSOMAG: 2D Fa Világtérkép BASIC kivitelben, öregtölgy színben, S-méretben: https://wall4me.hu/2d-fa-vilagterkep-oregtolgy-basic-s-569
  2. GYEREK CSOMAG: 1 db Világtérkép kirakó: https://wall4me.hu/vilagterkep-kirako és 1 db Fa persely választható színben: https://wall4me.hu/fa-persely-1981
  3. ENTERIOR CSOMAG: 1 db 3 részes Fa falikép: https://wall4me.hu/fa-3-reszes-757

Minden résztvevő 10% kedvezményre jogosító kupont kap amit a wall4me.hu oldalon válthat be, 20 000 Ft-ot meghaladó vásárlás esetén.

A sorsolást követő legkésőbb 24 órán belül, a jelentkezéskor megadott e-mailcímen.

A Játékosok a Wall4Me facebook oldala által meghirdetett űrlap kitöltésével regisztrálnak a játékba. A sorsoláson azok a Játékosok vehetek részt, akik a játék időtartama alatt kitöltik az űrlapot.

A Játékosok az űrlap beküldésével elfogadják a játék részvételi feltételeit.

Egy játékos csak egyszer nyerhet a játék során.

A promóciós játékban résztvevő Játékosok a 3. pontban részletezett nyereményben részesülnek. A nyeremény másra nem átruházható és készpénzre nem átváltható.

A nyereményekhez esetlegesen tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli. 

Pótnyerteseket nem hirdetünk, a nyertesek kiesése esetén a nyereményeket egy későbbi játék során sorsoljuk ki.

A nyertesek nem jogosultak nyeremények átvételére, ha:

  • ha az értesítő üzenetre 5 munkanapon belül nem válaszol;

A nyertesekkel e-mailben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének a részleteit.

A nyeremény kézbesítésének részleteit minden nyertessel e-mailben egyeztetjük. A nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel.

A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

Jelen promóciós játék a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a promóciós játék szellemével ellentétesen vesznek részt a promóciós játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 Figyelemmel arra, hogy a promóciós játék online környezetben zajlik, szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a promóciós játékban részt vevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában, avagy a Facebook weboldalán merültek fel.

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a promóciós játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.

Plasmart Kft.

2024.01.16.