Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Panaszkezelés

  • A vevő a termékre vonatkozó panaszigényét a vásárlás időpontjától számított 1 éven belül érvényesítheti.
  • A termékhez csatolni kell a panasz nyilatkozatot, amely tartalmazza a panasz okát, valamint lehetővé teszi az ügyfél azonosítását (pl. tartalmazza a rendelés számát).
  • Panasz Nyilatkozatát eljuttathatja: e-mailben, vagy írásban, a visszaküldött csomaghoz mellékelve. Ha az utolsó lehetőséget választja az gyorsabbá teheti a visszaküldött termékkel kapcsolatos ügyintézést.
  • Reklamációját a termékkel együtt az alábbi elérhetőségre kell visszaküldeni:  ART-IST Kreatív Csoport - 7627 Pécs, Vadász u. 54.
  • E-mail-es reklamációját az alábbi címre küldheti:  iroda.wall4me@gmail.com 
  • Elfogadott panasz esetén cégünk visszatéríti a megvásárolt termék/termékek árát és a szállítási költséget (amennyiben a panasz a megrendelésben szereplő összes termékre vonatkozik)

Az írásbeli panaszt a Plasmart Kft. a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Plasmart Kft. indokolni köteles. A Plasmart Kft. a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Plasmart Kft. köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a fogyasztó jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz. A járási hivatalok elérhetőségeit találja: https://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista

A fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 Az egyes megyékben található békéltető testületek elérhetőségét itt megtekintheti: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezéséhez az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU 2013. 05. 21-én kelt rendelet 14.1 cikkének megfelelően tájékoztatjuk, hogy az online vásárolt termékkel kapcsolatban felmerült panasza esetén az Európai Bizottság által létrehozott platformon keresztül kezdeményezheti vitás ügyének bírósági úton kívüli rendezését. A platformot elérheti itt: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage Az online vitarendezési platformon az űrlap kitöltésével nyújthatja be panaszát. Az űrlaphoz célszerű csatolni minden dokumentumot, mely panaszát alátámasztja.