Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Termékvisszaküldés

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.)  Kormányrendeletnek megfelelően biztosítjuk a szerződéstől való elállás jogát és a megrendelt áruk visszavételét. Az elállási jog csak a fogyasztónak minősülő Vevők által gyakorolható, tehát azon személyek által, akik a szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül eljáró természetes személyek. Gazdálkodó szervezeteket (vállalkozásokat) az elállási jog a vonatkozó jogszabályok alapján nem illeti meg.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §-a szerint bizonyos termékek esetén a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát (így pl.: hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver esetében ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta, olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel, olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak).

  • Elállási jogát a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja.
  • Ezen időszakon belül a termékvisszaküldés a szerződéstől való elállásnak minősül, melyet indoklási kötelezettség nélkül gyakorolhat.
  • Több részletben történő kiszállítás esetén a termékvisszaküldés végső határidejét az utolsó csomag kézhezvételétől számítjuk.
  • Az áru visszaküldésének a költsége a vevőt terheli.
  • Az elállási jog gyakorlásából eredő összeg visszafizetése a vevő általi fizetéssel megegyező módon történik. Amennyiben a csomag a kézbesítéskor lett fizetve, a vevőnek joga van választani az átutalás vagy utalvány formájában történő visszatérítés közül.
  • A szettként árult termékeket együtt kell visszaküldeni.
  • A visszaküldött áru nem lehet sérült vagy használt
  • A visszaküldött termék cseréjére nincs lehetőség.
  • A terméket az alábbi címre tudja visszaküldeni: ART-IST Kreatív Csoport - 7627 Pécs, Vadász u. 54.

Ha a Vevő eláll a vásárlási szándékától (a szerződéstől), a Plasmart Kft. haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítést a Plasmart Kft. mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Elállási joga gyakorlása esetén a Vevő köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül postai úton normál belföldi csomagként, saját költségén, visszajuttani a Plasmart Kft címére (utánvétes, illetve portós csomagot nem áll módunkban átvenni).  A szettként árult termékeket együtt szükséges visszaküldeni. A visszaküldött áru nem lehet megrongált vagy használt, kivéve a termék jellegének, tulajdonságainak, működésének megállapításához szükséges használatot (pl. felpróbálás, a termék átnézése). Az ezt meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért, kárért és költségért – tehát amennyiben a visszaküldött áru megrongált vagy olyan használat nyomait fedezni fel rajta, mely az általános elvárhatóság határán túl van – a Vevő felel. Ez az összeg a Vásárlónak visszajáró eladási árból levonható. Ez az összeg a Vásárlónak visszajáró eladási árból levonható.

Javasoljuk, hogy a terméket az eredeti csomagolásban és a csomaghoz mellékelt visszárú nyomtatvánnyal küldje vissza, mert ez a visszaküldött termékekkel kapcsolatos ügyintézést gyorsabbá teszi. Az elállási jog gyakorlásából eredő összeg visszafizetése a vevő általi fizetéssel egyező módon, postai utalvány vagy banki átutalás útján történik a vevő által megjelölt bankszámlaszámra vagy arra a számlára, melyről a kártyás fizetés  történt.